NIEZALEŻNI I GOTOWI DO PRACY WE WSPÓŁPRACY

Poznaj KWW Różni Ludzie Jedna Gołdap

Startujemy wyłącznie do rady powiatu w Gołdapi. Każdy z nas jest inny, różnie patrzymy na to, co się dzieje w naszym powiecie, mamy nawet różnych faworytów wśród kandydatów na burmistrza Gołdapi. Mimo to bez problemu jesteśmy w stanie się porozumieć. Chcielibyśmy, aby taki sam był powiatowy samorząd, który bę dzie rozmawiał we własnym gronie i bez żądnych oporów współpracował z każdą z gmin wchodzących w skład naszego powiatu. Jest wiele problemów do załatwienia, a wiele z nich można wspólnie rozwiązać. Tylko współpraca i mądrość pozwoli na wyprowadzenie gmin, jak i powiatu z obecnej samowładczości.

My mówimy TAK WSPÓŁPRACY.

Osoby, które kandydują z KWW Różni Ludzie Jedna Gołdap mają różne poglądy, a jeden wspólny cel: dobro powiatu i jego mieszkańców, który można zrealizować dzięki współpracy, wzajemnemu szacunkowi i zrozumieniu. Nasz komitet nie ma swojego kandydata na burmistrza lub wójtów, kibicuje wszystkim, jednocześnie deklarując pomoc innym komitetom. Część z nas ma tak naprawdę wieloletnie doświadczenia z lokalną samorządnością. Wybierz niezależnych i mądrych ludzi, , którym nie po drodze z wiecznym układaniem klocków politycznych pod siebie. Trzeba zarówno rozmawiać, dbać o rozwój naszej małej ojczyzny, ale też też stać na straży przepisów

Materiał KWW Różni Ludzie Jedna Gołdap